Slušanost

Prema istraživanjima agencije Ipsos Strategic marketing, Radio 021 je najslušanija lokalna radio-stanica u Novom Sadu u ciljnoj grupi 25+.

Istraživanja slušanosti pokazuju da 021 ima izrazito veliku publiku jer su uzeti rezultati na nivou nedeljnog dometa (ispitanici odgovaraju na pitanje koje su stanice slušali tokom nedelje) kako bi se lakše uočila brojnost i konstantnost.

Na tabeli su prikazani rezultati slušanosti za Novi Sad za 2020. godinu, a skoro identični parametri bili su i prethodne dve sezone.

Ipsos Strategic marketing istraživanje slušanja radija sprovodi svakodnevno telefonskom anketom na teritoriji Novog Sada i svih prigradskih naselja, na uzorku građana starijih od 12 godina.